Čaká Vás stavba plota? Na čo nezabudnúť

Ako každá stavba, tak aj stavba plota si vyžaduje dôslednú prípravu a premyslený plán ako plot zrealizovať čo najrýchlejšie a zároveň v čo najkratší čas a to bez zvýšených finančných nákladov. Nižšie si preberieme čo všetko musíme urobiť pred samotnou realizáciou plota.

Nemali by sme zabudnúť na pár dôležitých administratívnych záležitostí.  Stavba plota je podľa stavebného zákona drobná stavba, ktorá podlieha ohláseniu na príslušnom stavebnom úrade v katastrálnom území, kde sa bude výstavba plota realizovať.

Na základe tohto nepotrebujeme stavebné povolenie ale iba ohlásenie. K ohláseniu drobnej stavby potrebujeme priložiť jednoduchý nákres plota a technický opis. Stavebný úrad po posúdení našej žiadosti vydá stanovisko do 15 dní.

V prípade, že sa jedná iba o rekonštrukciu starého plota, nie je potrebné ani oznámenie.  Napriek tomu existuje hneď niekoľko výnimiek, kedy nestačí len ohlásenie drobnej stavby, ale budeme potrebovať stavebné povolenie.

Montáž plota LUNA-PLOTY

Výnimky

Výnimky, kedy môže vyžadovať stavebný úrad po ohlásení drobnej stavby  stavebné povolenie sú nasledovné:

  • plot je vyšší ako 2 metre
  • stavba plota je umiestnená v pamiatkovej zóne
  • stavba plota vyžaduje rozsiahlejšie zemné práce a terénne úpravy alebo sa budúci plot bude nachádzať v nezastavanom území obce či mesta.

Takýchto prípadov pri výstavbe plota je menej ako 1% . Ak však stavebný úrad rozhodne, že na betónový plot bude vyžadovať stavebné povolenie, tak administratívnych úkonov je podstatne viac.

Musíme predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu, stanoviská rôznych štátnych orgánov a inštitúcii, stanoviská vlastníkov prípadných inžinierskych sietí a majiteľov susedných pozemkov, podať žiadosť o stavebné povolenie a zaplatiť administratívny poplatok stavebnému úradu.

Po predložení žiadosti a všetkých požadovaných príloh, vrátane projektovej dokumentácie, stavebný úrad začne stavebné konanie kde v lehote 30 dní vydá stavebné povolenie alebo vyzve na doplnenie žiadosti.

TIP:

Určite neodporúčame začať výstavbu plota  bez dôslednej a úplnej administratívnej prípravy a pred získaním potrebných povolení.

 

Záver

Keď získame všetky potrebné povolenia a vyjadrenia, môžeme začať s realizáciou plota. Pred samotnými zemnými prácami je dôležité poznať hranicu pozemku. Hranica pozemku je presne daná v katastrálnych mapách a je potrebné aby sme si ju vždy dali vytýčiť geodetom.

Vyhneme sa tak problémom  so susedmi, kde im náš plot môže zasahovať do pozemkov.

Susedské vzťahy nemusia byť vždy ideálne, ale ak je to možné, je vhodné so susedmi rokovať o obojstrannom plote. Obojstranný plot je vhodný nielen z estetického ale aj z finančného hľadiska a to pre obidve strany. Zdieľaním nákladov na realizáciu plota  vieme ušetriť nemalú sumu.

 

Keď sa nám všetko toto podarí vybaviť, môžeme realizovať výstavbu plota a následne sa tešiť z dobre odvedenej práce.