Členstvo LUNA club (Prihláste sa)

Stavba | Montáž betónového plotu

K najväčším výhodám betónového plotu je okrem nízkej ceny aj jeho jednoduchá a nenáročná výstavba. Pri týchto typoch plotov vo väčšine prípadov nepotrebujeme vybudovať betónové základy ani realizovať nákladné úpravy terénu ako pri iných typoch plotu, čím sa výstavba plota môže značne predražiť.

Jedinou podmienkou je , aby podložie kde bude budúci plot umiestnený bolo stabilné. Podložie dostatočne súdržné a pevné, aby vytvorilo dlhodobo stabilnú oporu pre plot.

Betonovy plot BOS - skala
FOTO : Okrasné betónové oplotenie BOS – vzor skala | hnedý melír

Stavba plotu – krok číslo 1

Prvým krokom pred samotnou výstavbou plota je vyhĺbenie dier pre betónové stĺpiky. Vyhĺbené diery by mali byť minimálne 70 cm hlboké. Odporúčame však 80 cm, pri oploteniach vyšších ako 225 cm minimálne hĺbku 100 cm.  Všetky tieto stĺpy je možné zväčša montovať len na betónovú päťku.

Rozmery diery pre každý stĺpik by mali byť aspoň 30cm x 30cm, pričom stĺpik je umiestnený v strede. Na betónovanie používame betón pevnostnej triedy minimálne C20/25. Takto zabetónované stĺpiky poskytujú celému plotu dostatočnú stabilitu a oporu. Vzdialenosť medzi jednotlivými dierami je treba rozmerať na stredovú vzdialenosť podľa typu betónových stĺpikov a typu betónového plota.

Takýto typ základových pätiek je oveľa lacnejší  rýchlejší ako budovanie celých základových pásov.

Stavba plotu – krok číslo 2

Po rozmeraní a vyhĺbení dier môžeme začať so samotnou výstavbou plotu. Najprv zabetónujeme prvý stĺpik, potom postupne premeriame ďalší stĺpik a osadíme. Zároveň môžeme osadiť prvú spodnú betónovú dosku plota. Takto pokračujeme až do konca a medzi stĺpiky osadíme okrasné betónové dosky, čím vytvoríme jedno ucelené pole plotu.

Takto vytvoríme postupne celý plot. Aby sme predišli komplikáciám presnosť merania je nevyhnutná.

Jednotlivé dielce je vhodné medzi sebou vyšpárovať montážnym lepidlom, ktoré si vieme kúpiť v akýchkoľvek stavebninách. Toto montážne lepidlo musí byť flexibilné a mrazuvzdorné. Špárujú sa dosky v drážkach, ale aj jednotlivé betónové dosky medzi sebou. Lepidlo zabráni nežiadúcemu pohybu dosiek v drážkach a zároveň skryje drobné nedostatky medzi doskami, ktoré sa môžu miestami vyskytnúť.

TIP spoločnosti LUNA-PLOTY:

Pri osadení jednotlivých dosiek do drážok doporučujeme dosky zo zadnej časti  oplotenia vyklinovať. Toto zaistí, aby boli všetky dosky v poli v jednej rovine a tak tvorili jednoliaty harmonický celok.

Betónový plot je možné montovať aj do svahov, čo riešime tzv. odskokmi na jednotlivých poliach podľa miery výškového rozdielu. Jedná sa o výškové odsadenie dielcov poľa oproti dielcom  predchádzajúceho poľa, kde sa na hornej línii plota vytvoria tzv. schody.

Kedy je potrebná realizácia základového pásu

Limitom betónových plotov, ktoré sa môžu montovať bez nutnosti realizácie betónového základového pásu je výškový rozdiel na hranici pozemku medzi našim a susedným pozemkom, na ktorý ho umiestňujeme, pretože ten nemôže byť väčší ako 30cm. Jednotlivé betónové dosky nie sú prispôsobené na tlak z bočnej strany a mohli by prasknúť.

Ako z textu vyplýva, okrasné betónové ploty a ich samotná montáž je veľmi efektívnym, rýchlym a aj lacnejším riešením ako si zabezpečiť súkromie v porovnaní s inými typmi plotov, kde potrebujeme vybudovať celé betónové základové pásy bez ohľadu na terén. Výhodou je určite rýchlosť samotnej realizácie a praktickosť pri umiestnení aj do svahovitých terénov.