Členstvo LUNA club (Prihláste sa)

Ploty nielen pre rodinné domy

Ploty slúžia na rôzne účely a mali by byť prispôsobené potrebám a charakteru rozličných druhov budov a priestorov. Rodinné domy majú iné požiadavky ako firemné priestory. Na čo by ste si mali dať pozor? 

Oplotenie pozemku 

Ploty sa používajú nielen pre rodinné domy, ale aj pre rôzne iné typy budov a priestorov, napríklad pre komerčné budovy, priemyselné zóny, školy a vzdelávacie inštitúcie, športové a kultúrne podujatia a podobne. Najčastejšie funkcie oplotenia pozemku sú nasledovné:

  1. Ploty môžu byť použité na ochranu komerčných budov, obchodných centier, reštaurácií a iných obchodných priestorov pred neoprávneným prístupom a na zabezpečenie bezpečnosti.
  2. V priemyselných oblastiach môžu byť ploty použité na oddelenie rôznych častí závodu, na ochranu zariadení a na kontrolu prístupu pracovníkov a návštevníkov.
  3. Ploty sa často používajú okolo škôl, univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií na ochranu študentov a osôb v rámci školského prostredia.
  4. Ploty sa môžu umiestniť okolo verejných budov, ako sú radnice, úrady, nemocnice a knižnice, na zabezpečenie prístupu len pre oprávnené osoby.
  5. Ploty sa môžu používať okolo bazénov, športových ihrísk, kempov a iných miest pre rekreáciu a oddych.
  6. Prírodné rezervácie a chránené oblasti využívajú ploty na ochranu vzácnych druhov rastlín a zvierat.

Uličné oplotenie

Oplotenie nie je určené iba pre súkromné rodinné domy alebo pre rôzne firmy a úradné budovy. V oblastiach s veľkým množstvom obchodov a reštaurácií sa uličné oplotenie môže použiť na oddelenie verejných priestorov od obchodných prevádzok. Uličné oplotenie sa používa aj v historických častiach miest alebo v turisticky atraktívnych oblastiach na ochranu pamiatok. Uličné oplotenie môže byť použité na označenie hraníc verejných priestorov, ako sú parky, námestia a rôzne rekreačné oblasti.

Bariérové oplotenie

Hlavným znakom bariérového oplotenia je jeho výška. Okrem okolia rodinných domov a súkromných záhrad sa využíva aj:

  • v priemyselných oblastiach a komerčných zónach na ochranu majetku, kontrolu prístupu a zabezpečenie bezpečnosti pracovníkov a oblasti,
  • na stavebných miestach sa používa bariérové oplotenie na oddelenie pracovnej oblasti, na zabezpečenie bezpečnosti robotníkov a na minimalizáciu rizika zranení verejnosti, ak by sa náhodní okoloidúci mohli zatúlať na nebezpečné miesto,
  • na dočasných udalostiach, ako sú trhy, výstavy a veľké stretnutia, sa používa bariérové oplotenie na vytvorenie prechodov, vymedzenie oblastí,
  • bariérové oplotenie môže používať na ochranu vzácnych druhov rastlín a zvierat pred nežiaducimi vplyvmi.

Stavba oplotenia

Stavba plota je malá stavebná činnosť, ktorá musí byť nahlásená na príslušnom úrade. Za neohlásenie môžete dostať pokutu. Najskôr si zistite, kde je potrebné nahlásiť stavbu vo vašom okolí. Stavebné povolenie je potrebné aj v prípadoch, ak je výrazná zmena oplotenia, napríklad výška, alebo sa plot bude stavať bez hlavnej budovy. Na oplotenie pozemku sa odporúča najať odborníkov, stavebnú firmu, ktorí majú dostatočné zručnosti a skúsenosti s osadením plotov.  Ich skúsenosti im umožňujú zvládnuť rôzne situácie a problémy, ktoré by mohli nastať počas stavby. Odborníci vám môžu zabezpečiť lepšiu kvalitu, bezpečnosť a efektívnosť pri stavbe plota.

V dnešnej dobe majitelia pozemkov ohraničujú svoje priestory z rozličných dôvodov. Na každý účel existuje vhodné oplotenie, či už vám ide o bezpečnosť, ochranu pred zlodejmi, zvieratami, výtržníkmi, súkromie alebo ochranu vzácnych pamiatok. Investovať do profesionálneho osadenia plota sa vám vráti v jeho kvalite a dlhodobej trvácnosti.