Základné šedé – cementové

Prírodná farba betónu bez náteru - šedá cementová.

Upozorňujeme zákazníkov, že pri prírodnej farbe betónu (základnej šedej – cementovej) môže prichádzať pri jednotlivých výrobkoch k farebným rozdielom spôsobeným rozdielnym výrobným postupom ako i samotným zrením výrobkov.

Farebné rozdiely je možné “sceliť” jednofarebným penetračným náterom, ktorý ponúkame na našich stránkach, čím zároveň ochránite výrobok a predĺžite jeho životnosť.